"Jobilla on avannut meille uuden maailman. Olemme kohdanneet sellaisia hakijoita, joita emme tienneet olevankaan."

Ponsse valmistaa maailman parhaita metsäkoneita maailman parhaille asiakkaille, kuuluu esittely. Mahtipontinen avaus ei ole sanahelinää: perheyrityksestä kasvanut kansainvälinen jätti on Suomen mainetutkimuksen voittaja neljättä vuotta peräkkäin. 

Ponssen henkilöstöasiantuntijan Arto Oksmanin keskeinen työ on turvata koneiden valmistus olemalla rekrytoinnissa mukana ja tukemalla esihenkilöitä heidän haasteissaan saada uutta ammattitaitoista työvoimaa Ponsselle.

"Oltiin käytetty useita muita, meillä oli Oikotietä, Duunitoria, Monsteria, jopa printtimediaa, meidän Facebookia ja Instagramia – mitä hyvänsä! Mutta tuolla tavalla toteutettuna ei mitään aiemmin."

Yhteistyötä Ponssen ja Jobillan välillä hahmoteltiin rauhassa ajan kanssa. "Luottamuksen saavuttaminen on tärkeää vaikkapa parisuhteessa mutta myös kaupankäynnissä", Arto kuvailee. Häneen teki vaikutuksen se, että Jobillan myyjä ei tyrkyttänyt liian voimakkaasti ratkaisumahdollisuuksia, vaan oli aidosti kiinnostunut asiakkaan tarpeista, liiketoiminnasta sekä siitä, miten Jobilla voisi Ponssea auttaa.

Monenlaisia keinoja oltiin kokeiltu

Arto näki Jobillan tavassa toimia jotain sellaista, josta voisi olla Ponsselle aidosti hyötyä. Vastaavaa palvelua heillä ei ollut ennen käytetty. "Oltiin käytetty useita muita, meillä oli Oikotietä, Duunitoria, Monsteria, jopa printtimediaa, meidän Facebookia ja Instagramia – mitä hyvänsä! Mutta tuolla tavalla toteutettuna ei mitään aiemmin."

ponssekonejamies


Ongelma, johon haettiin ratkaisua

Murheenkryyniksi olivat osoittautuneet maakunnissa sijaitsevat Ponssen asiakaspalvelukeskukset ja niiden huoltotoiminnot. Palveluina niissä on huolto, myynti, varaosamyynti ja osassa myös lisäksi joitain tukitoimia. Arto kertoo, että rekrytointien yhteydessä oltiin havaittu, että vaikka Ponsse tunnetaan Savon alueella todella hienosti, sama tunnettavuus ja brändi ei ole muualla vastaavanlainen itsestäänselvyys. "Me emme kohtaa niitä henkilöitä, joita meidän työ ja osaaminen yhdistää. Voi olla, että työntekijä ei hoksaa, että me olemme myös hänen paikkakunnallaan, tai jos hoksaa, ei pidä sitä relevanttina vaihtoehtona, että hän voisi olla siellä töissä."

Mietittiin, että miten voi niin helposti saada kymmeniä hakijoita kampanjan aikana, vaikka oman rekrymme tulos oli merkittävästi vaatimattomampi.

Tyypillisimmillään, jos haettiin Savon ulkopuolella työntekijöitä asentajiksi Ponssen omalla haulla, haun tulokset olivat verrattuna Savon alueen rekryyn niukat. "Eli käytännössä pajatso oli aika lailla tyhjä aina lähtiessä", Arto veistelee. Hänen letkeässä puheenparressaan pulpahtelevat tuon tuosta savolainen silmänpilke ja osuvat kielikuvat. "Nämä haut harvemmin johtivat työsuhteeseen. Samalla käytettiin myös henkilöstövuokrausyrityksiä, jotka auttoivat meitä rekrytoinneissa ja saatiin kyllä sitä kautta ehkä tekijöitä, mutta sitten tietysti kustannustaso oli huono juttu meille päin. Ne eivät olleet halpoja ratkaisuja."


Hyvät kokemukset ratkaisivat

Rekrytointien edelleen hankaloituessa uutta palvelua päätettiin kokeilla kolmen kampanjan paketilla. Jobillan kokeilu aloitettiin huoltopalvelukeskusten rekrytoinneista. "Ensimmäisessä rekrytoinnissa meiltä lähti heti hattu päästä!", Arto sanoo.

Saatiin siis määrää mutta myös laatua. Määrähän ei sinällään tuo arvoa, jos se ei korreloidu laaduksi, mutta tässä tapauksessa tuli kumpaakin.

 "Mietittiin, että miten voi niin helposti saada kymmeniä hakijoita kampanjan aikana, vaikka oman rekrymme tulos oli merkittävästi vaatimattomampi. Saatiin siis määrää mutta myös laatua. Määrähän ei sinällään tuo arvoa, jos se ei korreloidu laaduksi, mutta tässä tapauksessa tuli kumpaakin."

Ponsserekryblogi


Uusi tapa rekrytoida näkyy toimintatapojen muutoksena

Nyt Jobillaa käytetään niissä rekrytoinneissa, joissa oma rekrytointi ei tuota hakijoita. Uusi tapa rekrytoida on johtanut muutoksiin sisäisissä käytännöissä. Arto pohtii havaitsemiaan muutoksia ja syitä niiden taustalla: "Jobilla vastuullistaa rekrytoinnissaan rekrytoivan esihenkilön verrattuna meidän omaan rekryymme, joka on vahvasti HR-vetoinen prosessi. Jobillan tapa rekrytoida on vahvasti sekä esihenkilö- että HR-vetoinen prosessi. Esihenkilöltä pitää löytyä aikaa rekrytoinnin hoitamiseen. Osa esihenkilöistä on innostunut tästä ja pitää sitä hienona, että hekin pääsevät osallistumaan rekrytointiin aidosti. Toki HR prosessia vetää, mutta entistä suurempi rooli on esihenkilöllä Jobillan käytön suhteen."

Nyt esihenkilöt seuraavat hakuja myös kesken hakuajan ja jututtavat aktiivisesti kandidaatteja.

Esihenkilöiden innostus rekrytointia kohtaan näkyy muuttuneissa käytännöissä. Jos hakuja seurattiin ennen vasta hakuajan päätyttyä – osittain johtuen myös pienistä hakijamääristä – nyt esihenkilöt seuraavat hakuja myös kesken hakuajan ja jututtavat aktiivisesti kandidaatteja.

Jos me saadaan Jobillan rekryllä moninkertainen määrä hakijoita verrattuna omaan rekryyn, niin väkisinkin siinä hakijamäärässä on joku potentiaalinen.

Prosessia lähdettiin Ponssella myös kehittämään heti ensimmäisen kampanjan jälkeen. Koska käytössä on Ponssen oma ja Jobillan rekrytointisysteemi rinnakkain, Arto huolehtii tietojen kirjaamisesta valitun henkilön puolesta tarvittaviin kohteisiin. Näin hausta saadaan kandidaateille helpompaa ja hakijaystävällisempää.


Valttina kohtuulliset kulut ja ainutlaatuinen arvoa tuottava tuote

Arto näkee, että Jobilla pystyy kilpailemaan hyvän tuotteen ja kohtuullisten kulujensa ansiosta. Kumppanuus ei ole liian kallis, ja talouden ja tuloksen kannalta valinta on helppo perustella talon sisällä: "Jos me saadaan Jobillan rekryllä moninkertainen määrä hakijoita verrattuna omaan rekryyn, niin väkisinkin siinä hakijamäärässä on joku potentiaalinen", Arto sanoo.

Hän näkee vahvana osa-alueena myös mainonnan ja mitattavuuden. Jobillan palvelu on hyvin läpinäkyvä ja esihenkilöt pystyvät seuraamaan yksiselitteisesti, kuinka rekrytoinnin eri osa-alueet toimivat. Jobillan ohjelmisto auttaa työnantajaa seuraamaan, kuinka Ponssesta kiinnostuneet ihmiset Ponssen näkevät ja kokevat. Mitattavuuden eri osa-alueita seurataankin Ponssella tarkasti. Hyvä työnantajakuva on Ponsselle yksi vaalituista ylpeydenaiheista.

Ponsse_miesjanainenblogi

Yhteistyö suuren menestyjän kanssa on saavutus

Arto näkee, että yhteistyöhön tarvitaan jotain sellaista, joka tuottaa aidosti arvoa yhteistyökumppanille. Jobillan kanssa kohtuulliset kustannukset mahdollistavat pitkäaikaisen arvoa tuottavan yhteistyön.

Tulokset ovat ainoat, mitkä ratkaisevat.

Yhteistyö tarkoittaa Ponssen ja Jobillan välillä molemminpuoleista kuuntelemista ja dialogia. Ongelmakohdista keskustellaan ja ratkaisuja mietitään avoimesti. Tapa ajatella rekrytointia on muuttunut Ponssella Jobillan myötä. "Pahinta, mitä voit tehdä, on jämähtää nykyhetkeen", Arto huomauttaa. "Aina voidaan kokeilla jotain uutta, ja jos se nähdään toimivaksi ja hyväksi, niin sitten sitä käytetään. Jos se ei anna lisäarvoa, niin siitä tulee nopeasti pyrkiä eroon. Tulokset ovat ainoat, mitkä ratkaisevat. Varmasti muutkin haluavat kopioida teidän toimintamalleja ja tarjota kenties vähän samantyyppistä konseptia", Arto heittää sparrailevaan sävyyn ajatuksensa ja kätkee sanoihinsa hienovaraisen kehun uniikista tuotteesta. Samalla hän nostaa esiin aitouden vahvuuden: "Jos toisen tarjoama tuote on sama, niin kynnys tuotteen vaihtamiseen on aika korkealla." Hän käyttää esimerkkinään Ponssen konetta. "Jos joku tulisi myymään Ponssekoneen kopiota, niin ostaja saattaisi kyllä aika kauan miettiä, että kannattaako sitä ottaa, koska se on vain kopio."

Tällä hetkellä kolme kampanjaa odottaa käynnistämistään. Ne käytetään sitten, kun tarve vaatii. Arto haluaa vielä tuoda esiin arvostuksensa Jobillan yhtä piirrettä, laskutusperiaatetta, kohtaan. Ostettu tuote maksetaan vasta sitten kun se käytetään. "Eli myydään kyllä ja sitoudutaan ostamaan, mutta maksetaan vasta sitten, kun kampanja on tehty. Näin sen pitää ollakin."

Vilhon kommentti Jobillalta

Suuren toimijan ja tunnetun brändin kanssa on etuoikeus tehdä yhteistyötä. Ponssen kanssa se on ollut luontevaa ja helppoa, ja asioiden hoitamista ohjaa molemmin puoleinen kuuntelu ja reagointi sekä halu vastata haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. On ollut ilo auttaa ja tukea suomalaista yritystä ja työtä sillä saralla, minkä me osaamme parhaiten, jotta Ponsse voi keskittyä tekemään sitä, minkä he osaavat parhaiten.

Haluatko kuulla lisää?

Liity yli 170 000 tyytyväisen asiakkaan joukkoon ja aloita rekrytointi Jobillan avulla

Aloita nyt
Varaa tapaaminen

Rekrytointimarkkinoinnin kehittäjä ja sisällöntuottaja.

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko rekrytoida onnistuneesti vuonna 2022?

Aloita onnistuneet rekrytoinnit Jobillan avulla.

Aloita nyt!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Leave a Comment